Kursus Pengurusan Sumber Manusia

12th Feb 2019 - 13th Feb 2019

Kursus Pengurusan Sumber Manusia

Tempat : Universiti Teknologi Malaysia - UTMKL

Organizer : Training for Human Resources

Kursus ini akan membincangkan tentang pengurusan sumber manusia (pekerja) mengikut undang-undang pekerjaan seperti yang terkandung dalam Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah dan Sarawak. Perbincangan meliputi topik-topik mengenai pengambilan dan pemilihan pekerja, pengurusan dan penilaian prestasi, pengurusan latihan dan pembangunan pekerja, pengurusan faedah dan insentif, dan mengambil tindakan disiplin terhadap salah laku pekerja. 
.
Tujuan disiplin adalah untuk menggalakkan pekerja untuk memenuhi piawaian prestasi dan tingkah laku semasa di tempat kerja. Ini bermakna semua pekerja dijangka mematuhi peraturan peraturan kerja yang telah ditetapkan. Dalam mana-mana organisasi, peraturan-peraturan ini diperlukan dan berfungsi untuk memastikan organisasi dalam keadaan yang teratur. Kebanyakan pekerja menerima hakikat bahawa organisasi mesti mempunyai peraturan-peraturan dan mengakui bahawa tindakan tatatertib akan diambil sekiranya mereka tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut.
.

Sila download / view maklumat lengkap tentang isi kandungan kursus dan borang pendaftaran pada butang di bawah :-

 

Download Now !

 

Sila layari Facebook Page kami untuk sebarang pertanyaan :-


MYC! App
Get Latest University
News & Updates
Install Now